mail_outline Liên hệ watch_later 24/7 phone (0290) 3 877 678
HTX CUA BIỂN NĂM CĂN CÀ MAU
Cua Cà Mau chính gốc được lựa chọn cẩn thận. Cua được bắt và chuyển ngay đến tay khách hàng không để qua nhiều ngày (hiện tượng gây mất thịt của cua). Cua được mua lại từ những nông dân không qua thương lái nên đảm bảo giá tốt nhất cho khách hàng.
Cua Cà Mau chính gốc được lựa chọn cẩn thận. Cua được bắt và chuyển ngay đến tay khách hàng không để qua nhiều ngày (hiện tượng gây mất thịt của cua). Cua  được mua lại từ những nông dân không qua thương lái nên đảm bảo giá tốt nhất cho khách hàng.
Cua Cà Mau chính gốc được lựa chọn cẩn thận. Cua được bắt và chuyển ngay đến tay khách hàng không để qua nhiều ngày (hiện tượng gây mất thịt của cua). Cua  được mua lại từ những nông dân không qua thương lái nên đảm bảo giá tốt nhất cho khách hàng.

HTX G.V.H.B CUA BIỂN NĂM CĂN - CÀ MAU
Người Đại Diện: Phạm Trường Giang
Địa Chỉ : Nguyễn Tất Thành, Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Điện Thoại : 0290.3.877.678 – 0914.424.221 – 0939.470.123 – 0942.654.777
Hợp tác xã G.V.H.B Cua Biển Năm Căn Cà Mau

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Khóm Cái Nai, TT Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Email: htxcuabiennamcan@gmail.com | Điện thoại: (0290) 3 877 678